ภาวะ ซึมเศร้า เกิดขึ้นได้จาก สารสื่อประสาทในสมองเกิดความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความตึงเครียดทางอารมณ์ การกระทบกระเทือนจิตอย่างรุนแรง การปรับตัว หรือแม้แต่ความเครียดในครอบครัว ซึ่งปัจจัยที่เกิดภาวะซึมเศร้า ส่งผลให้ฮอร์โมนมีความผันผวนและสามารถเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้ นอกจากนี้ภาวะซึมเศร้าอาจเกิดจากสภาวะความเครียดเรื้อรัง ความกดดันจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความขัดแย้งต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ

อาการของโรคซึมเศร้าที่สังเกตได้

 1. มีความเปลี่ยนแปลงทางความคิด – เกิดความคิดที่เป็นลบตลอดเวลา รู้สึกว่าตนเองสิ้นหวัง ไร้ค่า ไม่มีความหมาย หรือเป้าหมายในชีวิต มองโลกในแง่ร้าย คิดว่าความตายเป็นทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 2. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือการเรียนรู้ – การทำงานแย่ลงไม่มีสมาธิ การตัดสินใจแย่ลง ขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่สนุกกับสิ่งที่ทำ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว อ่อนเพลีย
 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ – ส่งผลกระทบทางอารมณ์ทำให้มีความกังวลตลอดเวลา โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียว กระวนกระวาย หรือมีอาการซึมลงและรู้สึกเศร้า
 4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างชัดเจน – ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน บางคนเกิดอาการเบื่ออาการทำให้น้ำหนักลดลงจากเดิม แต่ในบางคนก็เกิดการรับประทานมากเกินไปทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ เช่น อาการปวดในส่วนต่าง ๆ ปวดศรีษะเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน

แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า

 1. รักษาโดยวิธีการใช้ยา – การรักษาโดยวิธีการใช้ยาต้องผ่านการประเมินโดยจิตแพทย์ โดยการรับประทานยานั้นไม่สามารถรักษาให้หายได้ในทันที ต้องพบจิตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับขนาดยาทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
 2. รักษาด้วยวิธีการจิตบำบัด – การรักษาด้วยวิธีการจิตบำบัด จะเป็นการมุ่งเน้นการปรับความคิด ความเข้าใจ บำบัดแบบประคับประคองจิตใจ รวมถึงการทำบำบัดแบบพฤติกรรมบำบัด
 3. รักษาด้วย dTMS – dTMS คือการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อไปกระตุ้นสมองในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อปรับสมดุลทุกส่วนที่มีความเชื่อมโยงกัน ช่วยให้สารเคมีที่เกิดขึ้นในสมองสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ

วิธีการดูแลผู้ป่วย ซึมเศร้า

 • สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
 • ดูแล ป้องกันการทำร้ายตัวเอง
 • ไม่ปิดกั้นการระบายความรู้สึก
 • รับฟัง
 • เข้าใจ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • เปลี่ยนบรรยากาศไปสถานที่ใหม่ ๆ