เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ทาง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

ได้ทำการฝึกซ้อมรับมืออุบัติเหตุหมู่

โดยจำลองสถานการณ์ว่าเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บหลายราย

ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง ไม่ว่าช่วงเวลาใด

บรรยากาศการฝึกซ้อมจะตื่นเต้นเสมือนจริงแค่ไหน เราเก็บภาพมาให้ชมกันค่ะ

อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0001 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0002 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0003 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0004 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0005 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0006 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0007 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0008 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0009 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0010 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0011 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0012 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0013 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0014 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0015 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0016 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0017 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0018 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0019 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0020 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0021 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0022 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0023 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0024 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0025 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0026 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0027 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0028 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0029 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0030 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0031 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0032 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0033 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0034 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0035 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0036 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0037 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0038 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0039 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0040 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0041 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0042 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0043 อัพเดทอุบัติเหตุหมู่_191127_0044