ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารโรงพยาบาล

โบร์ชัวร์และโปรแกรมตรวจสุขภาพ

เอกสารคำแนะนำของโรงพยาบาล

คำแนะนำ – ทั่วไป

คำแนะนำ – ทันตกรรม

คำแนะนำ – ศัลยกรรม

คำแนะนำ – ตา

คำแนะนำ – อายุรกรรม

คำแนะนำ – เด็ก

คำแนะนำ – อื่นๆ