ไฟล์
นโยบาย PDPA กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
โบร์ชัวร์ปี 2565
Package การผ่าตัด
โบร์ชัวร์ปี 2564
โปรแกรมฝากครรภ์และคลอด Antenatal Care
ตรวจสุขภาพการนอน Sleep Test
นวัตกรรมการชะวัยและความเสื่อมในระดับเซลล์ (Avatar NAD+ Anti-Aging IV Drip Therapy)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check-Up Program ประจำปี 2564
เอกสารคำแนะนำของโรงพยาบาล
คำแนะนำสำหรับผู้บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย MHI
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยปวดศีรษะ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยในการดูแลบาดแผล
คำแนะนำการดูแลเมื่อมีวัสดุเข้าตา
คำแนะนำผู้ป่วยแพ้อาหาร
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเฉียบพลัน
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยจุก แน่นท้อง ท้องอืด เฟ้อ เรอเหม็นเปรี้ยว อาหารไม่ย่อย
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยปวดท้อง
คำแนะนำ – ทั่วไป
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยแพ้อาหาร
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยหลังการเจาะเลือด
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยนัดมารับยา
คำแนะนำ สำหรับผู้ต้องการทำหนังสือแสดงเจตนา ให้ดำเนินการตามสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต
คำแนะนำ – ทันตกรรม
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยหลังจากได้รับการถอนฟัน
คำแนะนำ สำหรับผู้ใส่ฟันปลอม
คำแนะนำ – ศัลยกรรม
คำแนะนำ การใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก
คำแนะนำ สำหรับการดูแลบาดแผล
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดดามกระดูกขาด้วยเหล็ก
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยได้รับคำวินิจฉัย บาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อย (MHI)
คำแนะนำ – ตา
คำแนะนำ สำหรับการดูแลแผลบริเวณเยื่อบุตา
คำแนะนำ สำหรับการดูแลตาเมื่อมีวัสดุเข้าตา
คำแนะนำ – อายุรกรรม
คำแนะนำ การดูแลตัวเองสำหรับคนไข้ B20
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยต่อมทอนซิลอักเสบ
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยปวดศีรษะ
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย Methotrexate
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย Imuran (Azathioprine)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย Methamphetamine
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยไข้หวัดหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (หวัดลงคอ)
คำแนะนำ สำหรับการเตรียมลำไส้ใหญ่ ก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Large Bowel Preparation)
คำแนะนำ – เด็ก
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap dT หรือ TT (สำหรับเด็กโต)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนฮิบ (HIP)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนตับอักเสบบี (HBV)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนตับอักเสบเอ (AVAXIM, HAVRJX)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไม่มีเซลล์ ร่วมกับโปลิโอฉีด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนโรต้า
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนสุกใส
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไอพีดี (Synflorix) Prevnar 13
คำแนะนำ สำหรับภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด
คำแนะนำ – อื่นๆ
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย ENDOXAN (cyclophosphamide)
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วย Tamoxifen