การดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆ และเป็นประจำอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

  1. การทำลายเซลล์สมอง การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจทำให้เกิดการทำลายเซลล์สมอง และทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาความจำ การคิด และภาวะสมองผิดปกติอื่นๆ
  2. การทำลายตับ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจทำให้เกิดการทำลายเซลล์ตับและเป็นต้นเหตุของโรคตับอื่นๆ เช่น ตับอักเสบ โรคตับแข็ง
  3. การเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแปลงของการเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
  4. การทำลายเนื้อเยื่อ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อ และเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ
  5. การทำลายระบบภูมิคุ้มกัน การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกทำลาย และเป็นต้นเหตุของการเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ
  6. การเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือด ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ

การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเช่นโรคตับอักเสบและโรคตับแข็ง ได้แก่

  • การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่เหมาะสม และอยู่ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการเป็นโรคตับอักเสบ
  • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคตับแข็ง
  • การตรวจสุขภาพตับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจจับโรคตับอักเสบและโรคตับแข็งตั้งแต่เริ่มต้น และรักษาโรคทันทีเมื่อพบอาการ
  • การใช้ยาหรือรับการรักษาโรคต่าง ๆ ตามที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะในกรณีที่มีโรคตับหรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์จะขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของโรค แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหยุดดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการรับรู้และการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการดื่มในอนาคต อีกทั้งยังมีการให้การรักษาอาการและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป เช่น การติดเชื้อตับอักเสบ การเปลี่ยนแปลงในระบบประสาท และอื่นๆ