การ ดื่มแอลกอฮอล์บ่อย สังสรรค์กับเพื่อนๆหลังเลิกงานบ่อยๆ อาจสร้างความสุข และความสัมพันธ์ที่ดี แต่ถ้าบริโภคมากเกินไป อาจเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษได้ ซึ่งปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดที่มีผลกระทบต่อร่างกายนั้นมีหลายระดับ โดยแต่ละระดับส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกัน ได้แก่ ทำให้เกิดอารมณ์สนุกสนาน ร่าเริงกว่าปกติ การยับยั้งชั่งใจลดลง การมองเห็นลดลง ความสามารถในการควบคุมร่างกายช้าลง คลื่นไส้ อาเจียน เดินเซ พูดไม่รู้เรื่อง การตอบสนองและตัดสินใจช้าลง อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย จนถึงการดื่มในปริมาณที่มากแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์เป็นสารกดประสาท สามารถกดสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและการรู้สึกตัว จะทำให้ระบบทางเดินหายใจแย่ลงจนถึงขั้นหยุดหายใจ หมดสติ และขั้นเสียชีวิตได้

นอกจากแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อร่างกายในขณะดื่มแล้ว การดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานยังส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆก่อให้เกิดโรคต่างได้ดังนี้

1.ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคเส้นเลือดหัวใจ
 • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโต
 • กล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรง เกิดหัวใจวายได้ง่าย

2.ผลต่อระบบประสาทและสมอง

 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคนอนไม่หลับ
 • เวียนศีรษะ มึน งง
 • แขนขาอ่อนแรง
 • เป็นตะคริวง่าย
 • สายตาพร่ามัว
 • โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบหวาดระแวงเพราะพิษสุรา
 • โรคความจำเสื่อม
 • โรคสมองพิการ
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคลมชัก
 • โรคนอนไม่หลับ

3.ผลต่อระบบทางเดินอาหาร

 • โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 • โรคมะเร็งกล่องเสียงและหลอดอาหาร
 • โรคตับอักเสบ
 • โรคริดสีดวงทวาร
 • ไขมันสะสมที่ตับ
 • ตับแข็ง

4.ระบบเลือด

 • มีภาวะโลหิตจาง
 • ภูมิคุ้มกันต่ำเนื่องจากเม็ดเลือดขาวผลิตน้อยลง
 • เลือดออกง่ายและหยุดไหลยากเนื่องจากเกร็ดเลือดทำงานไม่ปกติ

5.ผลต่อทารกจากการดื่มสุราของมารดา

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด
 • แขน ขา เจริญเติบโตผิดปกติ
 • หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด
 • ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักตัวน้อย
 • ปากแหว่ง เพดานโหว่
 • สมองเล็กกว่าปกติ
 • ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ
 • ทารกนอนหลับยากร้องกวนบ่อย

6.อุบัติเหตุ

การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการตัดสินใจลดลง ก่อให้เกิดอุบัติบนท้องถนนได้สูง นอกจากนั้นอาจก่อให้เกิดความ   รุนแรงและการทำร้ายร่างกาย

7.โรคอื่นที่มีผลกระทบจากการดื่มทางอ้อม

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ,โรคผิวหนัง,กระดูกพรุน,ความต้องการทางเพศลดลงและอาจส่งผลให้ลูกอัณฑะเล็กลง  การดื่มสุราในปริมาณพอเหมาะ นานๆ ครั้งตับจะสามารถกรองแอลกอฮอล์ออกจนหมด และฟื้นฟูเซลล์ที่จนกลับมาเป็นปกติได้ แต่หากดื่มในปริมาณมาก ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ตับจะไม่สามารถกรองแอลกอฮอล์ได้หมด ผู้ที่ติดสุราเรื้อรังจึงควรตรวจการทำงานของตับ และคัดกรองมะเร็งตับทุกปี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้