ในปัจจุบันนี้โรคมะเร็งถือได้ว่าเป็นโรคร้ายอันดับต้นๆ มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากที่สำคัญยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ หากคัดกรองตรวจเจอได้เร็วก็มีโอกาสสูงในการรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งนั้นใช้วิธีการตรวจคัดกรองไม่ยุ่งยาก 

สามารถ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ได้ด้วยวิธีการ ดังนี้

 • การเจาะเลือดส่งตรวจ
 • การตรวจอัตราซาวด์
 • การเอ็กซเรย์
 • การตรวจภายใน
 • ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เบื้องต้นที่นิยมตรวจ ได้แก่

 1. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สามารถคัดกรองได้ด้วยการทำแมมโมแกรม (Mammogram)
 2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นการตรวจภายในหรือการตรวจแปปเสมียร์ (Pap Smear) เพื่อดู ความผิดปกติของเซลล์ที่ปากมดลูก และนำเซลล์เหล่านั้นมาตรวจเพื่อค้นหาเซลล์มะเร็ง
 3. การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด สามารถคัดกรองได้จากการเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) เพื่อดูความผิดปกติว่ามีก้อนที่ผิดปกติในปอดและหัวใจหรือไม่
 4. การตรวจคัดกรองมะเร็งตับ สามารถคัดกรองได้จากการเจาะเลือดดูการทำงานของตับหรือการทำอัลตร้าซาวด์
 5. การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ สามารถคัดกรองโดยการส่องกล้องภายในลำไส้ (Colonoscopy)
 6. การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากการเจาะเลือดเพื่อดูสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Antigen)