โปรแกรมตรวจคัดกรอง ความเสี่ยงโรคหัวใจ

รายการตรวจ (Heart A)

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ Physical Examination
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
 3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 8. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
 12. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 13. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo Cardiogram
 14. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
 15. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 16. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book

ราคาปกติ 6,290 บาท ราคาแพ็กเกจ 4,500 บาท

รายการตรวจ (Heart B)

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ Physical Examination
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
 3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 8. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
 12. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 13. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress test
 14. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
 15. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 16. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book

ราคาปกติ 6,790 บาท ราคาแพ็กเกจ 4,500 บาท

สามารถจองล่วงหน้า คลิกที่นี่