ตรวจคัดกรอง ระบบทางเดินอาหารและตับ

1. รายการตรวจ (ไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี)

 1. ประวัติและตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร Physical Examination
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ Vital Sign
 3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 4. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs
 5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc
 6. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV
 7. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 8. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book

ราคาปกติ 2,770 บาท ราคาแพ็กเกจ 1,900 บาท

2. รายการตรวจ (ระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น)

 1. ประวัติและตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร Physical Examination
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ Vital Sign
 3. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
 4. ตรวจการทำงานของตับ AST
 5. ตรวจการทำงานของตับ ALT
 6. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
 7. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 8. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book

ราคาปกติ 2,740 บาท ราคาแพ็กเกจ 2,200 บาท

3. รายการตรวจ (มะเร็งกระเพาะ)

 1. ประวัติและตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร Physical Examination
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ Vital Sign
 3. ส่องกล้องกระเพาะอาหาร Gastroscope
 4. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 5. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book

ราคาปกติ 14,735 บาท ราคาแพ็กเกจ 10,000 บาท

4. รายการตรวจ (มะเร็งลำไส้ใหญ่)

 1. ประวัติและตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร Physical Examination
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ Vital Sign
 3. ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ Colonoscope
 4. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 5. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book

ราคาปกติ 19,175 บาท ราคาแพ็กเกจ 15,000 บาท

สามารถจองล่วงหน้า คลิกที่นี่