ตรวจยีนค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น (Early Detection Cancer Screening) / NICS Test (Non Invasive Cancer Screening Test)

มะเร็งเกิดจากยีนในเซลล์และกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็ง โดยมี 2 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มแรกเรียกว่า oncogene กลุ่มนี้ก่อนกลายพันธุ์จะสงบเสงี่ยมเรียบร้อย ไม่ก่ออันตรายใด ๆ พอกลายพันธุ์ไปก็ ออกฤทธิ์ ทำความเดือดร้อนให้กับเซลล์
  • กลุ่มหลังเรียกว่า Tumor suppressor gene กลุ่มนี้มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง ไม่แบ่งตัวผิดปกติ หรือมีคุณสมบัติที่น่ากลัว เมื่อกลายพันธุ์แล้วจึงหยุดทำงาน ไม่ยอมทำหน้าที่เดิมปล่อยให้พวกกลุ่ม แรกที่กลายพันธุ์ ควบคุมเซลล์จนเละ กลายเป็นเซลล์มะเร็ง

มีโปรแกรมตรวจยีนเรียกว่าโปรแกรม NICS Test (Non Invasive Cancer Screening Test)

เป็นวิธีการการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวในการตรวจ NICS Test โดยอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะ หลังจะเจาะเลือดจะนำเลือดที่เจาะได้ทำการสังเคราะห์ DNA เพื่อตรวจหายีนที่ก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้น

สามารถตรวจมะเร็งได้ 5 ชนิด ได้แก่

  • มะเร็งเต้านม
  • มะเร็งตับ
  • มะเร็งปอด
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่
  • มะเร็งกระเพาะอาหาร

ปัจจุบันสามารถตรวจได้ 5 โรค และในอนาคตสามารถตรวจได้ 10 โรค เพิ่มมาจากเดิม 5 โรค ได้แก่ มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเม็ดเลือดขาว

โดยการเก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 10 ml ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะเวลารอผล 1 เดือน

ติดต่อสอบถามได้ที่

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02-115-2111 ต่อ 1181

ศูนย์ตรวจสุขภาพประจำปี โทร. 089-939-4910

Line ID: 0899394910