ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย

การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญกับทุกคนเเละสามารถตรวจได้ทุกช่วงอายุโดยความละเอียดนั้นจะเเตก ต่างกัน การตรวจสุขภาพประจำปี จึงหมายถึงการตรวจเพื่อส่งเสริมสุขภาพในทุกเพศวัย เพื่อรู้ทันความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรค นำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที เป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้รีบรักษาดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลโรคต่าง ๆ การดูแลและรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคน เนื่องจากร่างกายและอวัยวะต่างๆของเราทำงานอยู่ตลอดเวลา และเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายย่อมมีการเสื่อมสภาพหรือบกพร่องไปแต่เราก็สามารถดูแลและตรวจสอบสภาพร่างกายของเราได้โดยการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในร่างกายเราตั้งแต่ ในระยะแรกๆ ซึ่งยังไม่มีอาการ อันได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถรักษาโรคต่างๆได้ทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาทั้งนี้การตรวจสุขภาพประจำปี จึงมีประโยชน์ต่อตัวผู้รับการตรวจเพื่อจะเป็นการส่งเสริม ป้องกัน และใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

การที่เราสามารถตรวจพบโรคต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทำให้เราได้รับการรักษาที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือหากตรวจพบว่ายังไม่เป็นโรค แต่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค เราก็จะได้ดูแลป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิด การตรวจสุขภาพประจำปีไม่ได้เป็นเพียงการตรวจหาโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางการเรียนรู้ร่างกายของตัวเอง เราจะทำให้เห็นจุดที่อาจจะบกพร่องในอนาคต หรือจุดที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหากไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้บางคนอาจไม่รู้ว่าตนเองมีโรคที่ถูกส่งต่อผ่านพันธุกรรมหรือไม่ ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการวางแผนสุขภาพในอนาคต หากพบเจอความเสี่ยง สามารถรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกัน ดูแลและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อย ปีละครั้ง

 

ช่วงอายุ 0 – 18 ปี (กลุ่มเด็กและวัยรุ่น)

 • ตรวจสุขภาพทั่วไป การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมิน BMI
 • การตรวจสุขภาพช่องปากเเละฟัน
 • การรับวัคซีนที่เหมาะสมตามช่วงวัย

 

ช่วงอายุ 20 – 30 ปี

เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายเเละเข้าสู่วัยทำงาน ควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

 • ตรวจน้ำตาลและไขมัน
 • การทำงานไต ตับ
 • ตรวจปัสสาวะทั่วไป

ควรดูเเลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร ที่จะก่อให้เกิดโรคได้ในอนาคต

 

ช่วงอายุ 30 – 40 ปี

เป็นช่วงวัยทำงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร จึงควรได้รับการตรวจร่างกายทั่วๆไป เช่น

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • น้ำตาล ไขมัน
 • การทำงานของตับ ไต
 • ตรวจปัสสาวะ
 • เอกซเรย์ปอด
 • อัตราซาวด์ช่องท้อง
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

ช่วงอายุ 40 – 50 ปี

ควรตรวจพื้นฐานเหมือนช่วงอายุ 30 – 40ปี และควรตรวจเพิ่มเติมคือ

 • การตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งเต้านมในผู้หญิง
 • การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย
 • ตรวจเพิ่มเติมละเอียดเกี่ยวกับหัวใจมากขึ้น เช่น การอัลตร้าซาวด์หัวใจ การวิ่งสายพาน

 

ช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ควรตรวจพื้นฐานเหมือนช่วงอายุ 40-50ปี เเละเน้นตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง การตรวจเกี่ยวกับมะเร็ง เป็นต้น