ต้อกระจก (Cataract) ภาวะการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของแก้วตาหรือเลนส์ตาจากที่เคยใสเป็นขุ่น หรือ เป็นภาวะที่แก้วตาภายในลูกตาเสื่อมลงจนมีลักษณะขุ่นขาว (Lens opacity) อาจเกิดที่เนื้อใต้เปลือกหุ้มเลนส์แก้วตาจากปกติที่มีลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจก เมื่อแก้วตาขุ่น

ต้อกระจกสามารถเกิดกับใครได้บ้าง

ต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย แต่อาจจะพบมากในผู้สูงอายุที่เกิดจากการเสื่อมของเนื้อเยื่อแก้วตาและเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ดังนี้

  • พันธุกรรม เกิดความปกติจากการเจริญ เติบโตของลูกตา ซึ่งพบได้ในเด็กแรกเกิด
  • การประสบอุบัติเหตุจากการโดนกระทบกระแทกบริเวณลูกตาหรือ โดนของมีคมทิ่มแทง
  • พิษและสารเคมี เกิดจากการสัมผัสกับสารพิษ หรือสารเคมีบริเวณลูกตา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ เนื้อเยื่อเลนส์ตา
  • โรคเกี่ยวกับตา เช่น โรคม่านตาดำอักเสบ ส่งผลให้เกิดต้อกระจกตามมา
  • โรคอื่น ๆ เช่น โรคระบบประสาท โรคเบาหวาน โรคต่อม ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น

อาการของต้อกระจกมีอะไรบ้าง

  • มองไม่ชัด เป็นอาการเด่นของต้อกระจก คือตาค่อยๆมัวลงอย่างช้า ๆ โดยไม่มีอาการอื่น ๆ อาการตามัวจะเป็นมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างจ้า เห็นภาพซ้อน แม้ว่าจะมองด้วยตาข้างเดียว เนื่องจากการหักเหของแสงไม่ลงที่จอประสาทตา
  • รูม่านตาเป็นสีขุ่นขาว และอาจมองเห็นเงาดำอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปไหน
  • อาจมองเห็นแสงเปลี่ยนค่อนไปทางสีเหลืองหรือสีน้ำตาลมากขึ้น ในระยะแรก

แนวทางการรักษา เป็นอย่างไร

ในระยะเริ่มแรกของการเป็นต้อกระจก จะพบว่ามีค่าสายตาที่เปลี่ยนไป  การใส่แว่นตาเพื่อปรับค่าสายตาให้ เหมาะสมจะช่วยทำให้การมองเห็นดีขึ้นได้ และการใช้ยาหยอดตาอาจช่วยชะลอต้อกระจกในรายที่เป็นน้อย ๆ แต่เมื่อแก้วตาขุ่นมากขึ้น การมองเห็นจะลดลงจนถึงขั้นเห็นแต่แสงลาง ๆ ได้ ซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือสลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตา เทียมเพื่อปรับสายตาให้เป็นปกติ