ถุงน้ำหรือซีสต์นั้นสามารถเกิดได้ทุก ๆอวัยวะในร่างกายเรา เช่นถุงน้ำใต้ผิวหนัง หรือแม้กระทั่งในสมอง ถุงน้ำรังไข่คือภาวะที่มีถุงน้ำเกิดขึ้นทั้งภายในรังไข่และบริเวณรอบ ๆรังไข่  ซึ่งมีอยู่หลายชนิด  ทั้งชนิดที่ไม่เป็นอันตรายและชนิดที่เป็นอันตราย

 

สาเหตุการเกิดถุงน้ำรังไข่

การเกิดถุงน้ำรังไข่นั้นแตกต่างกันตามชนิดของรังไข่ เช่น ถุงน้ำรังไข่ที่เกิดขึ้นเป็นปกติในรอบการเป็นประจำเดือนซึ่งเป็นทำงานตามปกติของรังไข่ การเกิดถุงน้ำนี้เกิดจาก ฮอร์โมน ไปกระตุ้นรังไข่ให้เกิดการตกไข่ทุก ๆ เดือนจะเกิดขึ้นและยุบไปได้เอง ไม่ก่อให้เกิดอันตราย  ส่วนของถุงน้ำรังไข่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามภาวะปกติร่างกายนั้น ก็มีอีกหลายชนิด มีทั้งชนิดที่ไม่เป็นอัตรายและชนิดที่เป็นเป็นอันตราย(มะเร็ง)

 

ถุงน้ำรังไข่ที่พบได้บ่อย

ถุงน้ำเดอร์มอยด์ เป็นถุงน้ำที่เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์ ภายในถุงน้ำจะมีลักษณะที่ประกอบไปด้วย น้ำ เส้นผม ไขมันสีขาว กระดูกหรือฟัน ส่วนถุงน้ำอีกชนิดที่เกิดจากการเจริญผิดที่ของเยื่อบุโพรงมดลูก ที่เกิดขึ้นที่รังไข่ หรือการเกิดการยุบตัวของพื้นผิวแล้วเกิดการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่เกิดการซ่อมซอมที่ผิดพลาด ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งได้ และส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรม