ทพ. วีรวัฒน์ คงตระกูลมั่นคง

ทพ. วีรวัฒน์ คงตระกูลมั่นคง

สาขา: ทันตแพทยศาสตร์

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร9.00 – 17.00 น.
วันพุธ9.00 – 17.00 น.
วันพฤหัสบดี9.00 – 17.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์9.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111