ทพ. ศักดิ์สิทธิ์ พรสี่

สาขา: ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิก ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร 09:00 – 18:00 น.
วันพุธ 09:00 – 18:00 น.
วันพฤหัสบดี 09:00 – 18:00 น.
วันศุกร์ 09:00 – 18:00 น.
วันเสาร์ 09:00 – 16:00 น.
วันอาทิตย์ 09:00 – 16:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9