โลหิตจาง (Anemia) เป็นสภาวะที่มีจำนวนเซลล์เม็ดแดงในโลหิตลดลงในร่างกาย สภาวะนี้อาจทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลงหรือฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ลดลง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการขนส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย สำหรับคำถามนี้เราจะมาอธิบายถึงว่าทำไมโลหิตจางอาจทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนได้ดังนี้

 

  • ฮีโมโกลบินและออกซิเจน เมื่อมีฮีโมโกลบินน้อยลงหรือเซลล์เม็ดแดงในโลหิตลดลง จำนวนออกซิเจนที่ส่งถึงเนื้อเยื่อในร่างกายก็ลดลงด้วย ซึ่งทำให้ระบบเซลล์และเนื้อเยื่อทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่คุณอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายและง่วงนอนตลอดเวลา
  • การทำงานของเซลล์ประสาท ความขาดแคลนของออกซิเจนที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลหิตจางอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ประสาท ซึ่งอาจทำให้ระบบประสาทอยู่ในสภาพเสื่อมทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนและหลับยาก
  • สภาพร่างกาย การมีโลหิตจางอาจส่งผลการปรับตัวต่าง ๆ ในร่างกายลดลง ทำให้ร่างกายมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเผชิญกับสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกง่วงนอน
  • ฮอร์โมน การมีโลหิตจางอาจส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งอาจทำให้ระบบการนอนหลับไม่เป็นปกติ ทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนและมีความรู้สึกว่าง่วงนอนแต่นอนไม่หลับ

 

การรับรู้อาการของโลหิตจางและความสัมพันธ์กับการรู้สึกง่วงนอนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน หากคุณรู้สึกว่ามีอาการไม่ปกติหรือควรปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับคำแนะนำในการดูแลรักษาให้เหมาะสม