นพ. กิตติไกร ไกรแก้ว

นพ. กิตติไกร ไกรแก้ว

สาขา: อายุรศาสตร์โรคเลือด

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร

  • วุฒิบัตร อายุศาสตร์โรคเลือด (ศิริราช)
  • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป (แพทยสภา)
  • อนุมัติบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมโลหิตวิทยา แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์13:00 – 16:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111