นพ. กิตติ ตั้งอมตะกุล

สาขา: ศัลยกรรมทั่วไป (Surgery)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง ประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์07:00 – 17:00 น.
วันอังคาร07:00 – 17:00 น.
วันพุธ07:00 – 16:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 – 17:00 น.
วันศุกร์07:00 – 12:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111