นพ. คมสัน ฤกษ์อุดม

นพ. คมสัน ฤกษ์อุดม

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) (Orthopedic Surgery)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์07:00 – 16:00 น.
วันอังคาร07:00 – 16:00 น.
วันพุธ07:00 – 19:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 – 16:00 น.
วันศุกร์07:00 – 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111