นพ. จริน กิติการอำพล

นพ. จริน กิติการอำพล

สาขา: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics and Gynaecology)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์เเห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมมะเร็งนรีเวช

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร13:00 – 19:00 น.
วันพุธ07:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 – 20:00 น.
วันศุกร์07:00 – 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111