นพ. ชนินทร์ วสุธาลัยนันท์

สาขา: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

บริการตรวจ/รักษาโรค หู คอ จมูก

  • ภูมิแพ้ (Allergy)
  • นอนกรน (Snoring and Sleep Apnea)
  • หูตึงหูดับ (Hearing loss)
  • เวียนศรีษะบ้านหมุน (Vertigo)
  • สิ่งแปลกปลอมติดค้าง
  • ผ่าตัดโรคระบบหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์08.00 – 19.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ08.00 – 19.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00 – 18.00 น.
วันศุกร์08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์08.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111