นพ. ชนินทร์ วสุธาลัยนันท์

สาขา: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

บริการตรวจ/รักษาโรค หู คอ จมูก

  • ภูมิแพ้ (Allergy)
  • นอนกรน (Snoring and Sleep Apnea)
  • หูตึงหูดับ (Hearing loss)
  • เวียนศรีษะบ้านหมุน (Vertigo)
  • สิ่งแปลกปลอมติดค้าง
  • ผ่าตัดโรคระบบหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์09.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์09.00 – 12.00 น.
* ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถาม 063-898-1912

* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111