นาวาอากาศโท นายเเพทย์ ทรงพล สนธิชัย

นาวาอากาศโท นายเเพทย์ ทรงพล สนธิชัย

สาขา: อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

การศึกษา

 • เเพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เเพทย์เวชศาสตร์การบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกรมเเพทย์ทหารอากาศ

วุฒิบัตร

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics and Gynaecology) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช (Gynaecological Oncology) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

สมาชิกทางการแพทย์

 • สมาชิกเเพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์เเห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมมะเร็งนรีเวช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • ผ่าตัด ทางนรีเวชที่ซับซ้อน
 • การส่องกล้องที่ปากมดลูก

กิจกรรมทางสังคม

 • อาจารย์พิเศษ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • กรรมการสมาคมมะเร็งนรีเวช ด้าน IT

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร 08:00 – 17:00 น.
วันพุธ 07:00 – 16:00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 – 16:00 น.
วันศุกร์ 08:00 – 18:00 น. งดออกตรวจ ศุกร์ที่ 2 ของเดือน
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9