นพ. ธนารัตน์ ฤชากร

สาขา: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (Medical Oncology)

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ 08:00 – 19:00 น. ออกตรวจ ปกส.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ 08:00 – 19:00 น.
วันเสาร์ 08:00 – 19:00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9