นพ. ธนิสร์ วิชยศึกษ์

นพ. ธนิสร์ วิชยศึกษ์

สาขา: กุมารเวชศาสตร์

อนุสาขา: กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์14:00 – 18:00 น.ออกตรวจเสาร์เว้นเสาร์
(6, 27 เม.ย. 67)
* กรุณานัดหมายล่วงหน้า
แผนกกุมารเวช 098-269-8009 หรือ 02-115-2111 ต่อ 3321,3322
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111