นพ. ธีรพันธ์ ใจบุญ

นพ. ธีรพันธ์ ใจบุญ

สาขา: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก
  • สมาคมแพทย์โรคจมูกไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์09:00 – 16:00 น.
วันอังคาร13:00 – 15:00 น.09:00 – 12:00 น.
(จุฬารัตน์ 3)
วันพุธ09:00 – 12:00 น.
วันพฤหัสบดี09:00 – 16:00 น.
(จุฬารัตน์ 3)
วันศุกร์09:00 – 16:00 น.
(จุฬารัตน์ 3)
วันเสาร์13:00 – 15:00 น.09:00 – 12:00 น.
(จุฬารัตน์ 3)
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111