นพ. ปัญญา ตันเทอดทิตย์

นพ. ปัญญา ตันเทอดทิตย์

สาขา: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร09:00 – 12:00 น.ประกันสังคม
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์14:00 – 16:00 น.
* ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถาม 063-898-1912

* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111