นพ. พงศธร ภัคยานนท์

นพ. พงศธร ภัคยานนท์

สาขา: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยกรรมทั่วไป (Surgery) โรงพยาบาลตำรวจ

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์08:00 – 16:00 น.
วันอังคาร08:00 – 17:00 น.
วันพุธ08:00 – 18:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 – 17:00 น.
วันศุกร์08:00 – 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111