นพ. พงศ์บุณย์ พรหมเมืองขวา

นพ. พงศ์บุณย์ พรหมเมืองขวา

สาขา: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

  • การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก ระหว่างวิธี Closed hemorrhoidectomy และ Semi-closed hemorrhoidectomy , วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์8.00 – 17.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์7.00 – 19.00 น.อาทิตย์ที่ 1,3,5
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111