นพ. พรหมรักษ์ จึงวิโรจน์

สาขา: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 08:00 – 20:00 น. แพทย์นอนเวร
วันอังคาร 08:00 – 19:00 น.
วันพุธ 08:00 – 16:00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 – 16:00 น.
วันศุกร์ 08:00 – 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9