นพ. พิมพ์พล หงษ์ทอง

สาขา: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 17.30 – 19.30 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์