นพ. รวี ศิริธรรมวัฒน์

นพ. รวี ศิริธรรมวัฒน์

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า และผ่าตัดเข่าส่องกล้อง)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

วุฒิบัตร

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เจมส์ คุกส์ ออสเตรเลีย
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)
  • วุฒิบัตร อนุสาขาผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกอนุสาขาศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม

  • AAA Cadaveric workshop knee arthroplasty, Bangkok, Chulalonkorn University 2015
  • CONMED Arthroscopy Cadaver Workshop, Singpore 2017

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์08:00 – 17:00 น.
วันอังคาร08:00 – 17:00 น.
วันพุธ08:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 – 20:00 น.
วันศุกร์08:00 – 12:00 น.
(จุฬารัตน์ 8)
วันเสาร์
วันอาทิตย์08:00 – 12:00 น.
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111