นพ. วุฒิชัย วรรณภิญโญชีพ

นพ. วุฒิชัย วรรณภิญโญชีพ

สาขา: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์07:00 – 17:00 น.
วันอังคาร07:00 – 17:00 น.
วันพุธ07:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 – 17:00 น.
วันศุกร์07:00 – 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111