นพ. ศักดิ์ศรณ์ ภาสอาจ

นพ. ศักดิ์ศรณ์ ภาสอาจ

สาขา: เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์8.00 – 20.00 น.
วันอังคาร8.00 – 20.00 น.
วันพุธ8.00 – 20.00 น.
วันพฤหัสบดี8.00 – 20.00 น.
วันศุกร์8.00 – 20.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111