นพ. สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

บทความที่น่าสนใจ

– ต้อกระจก รักษาอย่างไร

นพ. สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

สาขา: จักษุวิทยา (Ophthalmology)

การศึกษา

  • ปริญญาบัตร คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546
  • วุฒิบัตร จักษุแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2552
  • อนุสาขา จักษุประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2553

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิก แพทยสภา
  • ชมรมจักษุประสาทวิทยา
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

  • Efficacy of automate trephine in filtering operation(trabeculotomy)in rabbit’eye ปี2551 (รองชนะเลิศ อันดับ1 ประกวดงานวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
  • Sparganosis mimicking orbital myositis :journal of Neuro-ophthalmology 07/2011 :35(4)219-221
  • Efficacy of progesterone in treatment of traumatic optic neuropathy(PROTON Study) :journal of Southeast Asian Medical Research vol 1 july 2017

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์09:00 – 17:00 น.
วันอังคาร09:00 – 16:00 น.
วันพุธ09:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดี09:00 – 16:00 น.
วันศุกร์09:00 – 12:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์09:00 – 17:00 น.
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 063-898-1912

* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111