นพ. สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ

นพ. สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ

สาขา: วิสัญญีวิทยา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์9.00 – 19.00 น.
วันอังคาร18.00 – 6.00 น.อังคารที่ 2,4
วันพุธ18.00 – 6.00 น.
วันพฤหัสบดี9.00 – 19.00 น.
วันศุกร์18.00 – 6.00 น.ศุกร์ที่ 2
วันเสาร์
วันอาทิตย์6.00 – 18.00 น., 18.00 – 6.00 น.อาทิตย์ที่ 1,3
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111