นพ. อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง

สาขา: ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร19.00 – 07.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี17.00 – 20.00 น.20.00 – 07.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111