นพ. โกเมศ กิมวัฒนานุกุล

นพ. โกเมศ กิมวัฒนานุกุล

สาขา: ตจวิทยา (Dermatology M.Sc.)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ผิวหนังและความงาม (Dermatology and Aesthetics)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาโทเฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

  • The efficacy and safety of 0.5% Topical timolol in skin barrier restoration after ablative fractional CO2laser treatment for atrophic acne scars: a split face randomized doubleblind placebo-controlled trial (รางวัลวิจัยดีเด่น First runner-up award, 3rd Research Day, ระดับแพทย์ประจำ บ้านต่อยอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
  • The study of efficacy and safety of SNAIL8 Advanced Serum as adjunctive treatment in post-acne Erythema reduction in mild to moderate acne, double-blinded, randomized placebo-controlled trial

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์09.00 – 19.00 น.
วันอังคาร09.00 – 19.00 น.
วันพุธ09.00 – 19.00 น.
วันพฤหัสบดี09.00 – 19.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์09.00 – 19.00 น.
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111