โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตร่วมกับ โรงเรียนสิริรัตนาธร ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคที่มากับความอ้วนและโภชนาการการเลือกรับประทานอาหาร” ให้กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ที่มีผล BMI เกินมาตรฐาน อีกทั้งมีกิจกรรมเต้นประกอบเพลงอีกด้วย ทำให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่ที่สุขภาพดี ห่างไกลต่อโรคภัย กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆมากอีกทั้งยังเรียกรอยยิ้มจากน้องๆได้มากมายอีกด้วยค่ะ

610703-schoolsrt-1

610703-schoolsrt-2

610703-schoolsrt-3

610703-schoolsrt-4

610703-schoolsrt-5