ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

Chularat Medical Health Solution – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะสาขาต่างๆ ทั้งอายุรกรรม ศัลยกรรม โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สูติ-นารีเวช กุมารเวช จักษุ หูคอจมูก ผิวหนัง โรคระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

Excellent Medical Center

Wellness Center

Healthcare Center