คลินิกกัญชาทางการแพทย์

ในเวลาเพียง 1 ปี หลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของในประเทศไทยได้ร่วมกันพัฒนาการผลิต สารสกัดจากกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย โดยเริ่มตั้งกระบวนการปลูกกัญชาแบบปลอดสารพิษ สกัดด้วยกระบวนการที่สะอาด ได้คุณภาพ ในเวลานี้ประเทศไทยได้มีสารสกัดกัญชาออกมาใช้ทางถูกต้องตามกฎหมาย และผ่านองค์การอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน สารสกัดกัญชาที่ออกมาใช้ในการรักษา ยังคงเป็น สารสกัดกัญชาชนิด THC (delta-9-THC) เป็นส่วนประกอบหลัก เรียกว่า THC oil

คลินิกกัญชา

โดยผู้ที่สามารถให้การรักษาด้วย THC oil นั้นคือแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตการสั่งยา THC oil เท่านั้น ไม่ใช่แพทย์ทุกคนสามารถสั่งจ่ายได้

ข้อบ่งชี้ของการรักษาทางแพทย์ปัจจุบัน ในการรักษาด้วย THC oil มีดังนี้คือ

ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษาคือ

  • ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด
  • โรคลมชักที่รักษายาก หรือดื้อต่อการรักษา
  • ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
  • ภาวะปวดประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อการรักษา

ผู้ป่วยที่น่าจะได้ประโยชน์จาก THC oil

  • โรคพาร์คินสัน
  • โรคอัลไซด์เมอร์
  • ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
  • โรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆ
  • โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ที่มีอาการปวดมาก

และในส่วนข้อบ่งชี้ของแพทย์แผนไทยคือ การนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เครียด เป็นต้น

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ให้บริการเวลาดังนี้

ให้บริการทุกวัน : เวลา 08:00 – 19:00 น.

เบอร์ติดต่อ

สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง – โทร. 093-328-5561 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1169,1170
สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง – โทร. 02-115-2111 ต่อ แผนกผู้ป่วยนอก