Banner ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ที่ตั้ง

คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
อาคาร C ชั้น 1
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
คลินิกศัลยกรรมประสาท
อาคาร A ชั้น 1
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เวลาทำการ

วันจันทร์ – อาทิตย์
เวลา 09:00 – 16:00 น.
 

เบอร์ติดต่อ

คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
โทร. 02-115-2111 ต่อ 1200, 1201
หรือ 081-311-7076
คลินิกศัลยกรรมประสาท
โทร. 02-115-2111 ต่อ 1112
หรือ 092-580-0355
สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่จะคอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง หากพบว่ามีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับสมองหรือระบบประสาท ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพราะปัญหาดังกล่าวอาจก่อความรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิต

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายที่อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทย พบบ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดภาวะทุพพลภาพ และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น การลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ผ่าตัดสมองและระบบประสาท

ทีมแพทย์ศูนย์สมองและระบบประสาท


การบริการของศูนย์สมองและระบบประสาท


ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต มีความเพียบพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้าน ศัลยกรรมประสาทและโรคหลอดเลือดสมอง โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และให้คำปรึกษาและทำการผ่าตัด

ให้บริการโรคทางระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมอง และศัลยกรรมประสาทดังนี้

 1. ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ที่มาเร็วกว่า 4 ชั่วโมง 30 นาที โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (rtPA) โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
 2. ผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน หรือหลอดเลือดสมองแตก
 3. อาการปวดหลังร้าวลงขา ปวดคอร้าวลงแขน
 4. อาการชาปลายมือ ชาปลายเท้า พังผืดกดทับเส้นประสาท
 5. โรคเส้นประสาทอักเสบ หน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s palsy)
 6. อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 7. โรคลมชัก
 8. โรคพาร์กินสัน มือสั่น การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
 9. โรคอัลไซเมอร์ และความจำเสื่อม
 10. โรคปวดศีรษะ ไมเกรน หรือความเครียด (Tension)
 11. โรคเครียด นอนไม่หลับ
 12. เวียนศีรษะ วูบหมดสติ หรืออาการน้ำในหูไม่เท่ากัน
 13. เนื้องอกในสมอง
 14. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 15. โรคเลือดออกในสมอง
กระดูกสันหลัง
ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ขอบเขตการรักษา

 • รักษาโรคทางสมอง จากอุบัติเหตุที่ศีรษะ สมองกระทบกระเทือน เลือดคั่งในสมอง เส้นเลือดในสมองแตก ภาวะน้ำคั่งในสมอง ผ่าตัดรักษาเนื้องอกในสมอง เส้นเลือดโป่งพองในสมอง ถุงน้ำหรือซีสต์ในสมอง
 • รักษาโรคทางไขสันหลัง จากอุบัติเหตุ เนื้องอกไขสันหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • รักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อลดความพิการและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ด้วยการทำกายภาพบำบัด
 • รักษาด้วยการทำกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ประกอบกิจวัตรประจำวันได้ และใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะสม

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการและวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
 • บริการตรวจสมองด้วย CT Scan, MRI และ MRA
 • บริการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
 • บริการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคสมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคสมองและระบบประสาท

รายละเอียดการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์สมองและระบบประสาท
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ
 3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด NON BS
 7. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
 8. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 9. ตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (ไม่รวมฉีดสี) CT Brain

สั่งซื้อ โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคสมองและระบบประสาท

บทความศูนย์สมองและระบบประสาท

วีดีโอศูนย์สมองและระบบประสาท