คลินิกศัลยกรรมประสาท

สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่จะคอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ควบคุมความคิด ความจำ และการเรียนรู้ หากพบว่ามีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับสมองหรือระบบประสาท ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพราะปัญหาดังกล่าวอาจก่อความรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิต ผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเกิดโรคทางสมอง คือ ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกคุกคามการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดความรำคาญ เสียบุคลิกภาพ และสัมพันธภาพที่ดีในสังคม

ศูนย์ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬารัตน์มีความเพียบพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้าน ศัลยกรรมประสาท โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือผ่าตัด ที่จะทำให้การผ่าตัดสมองของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด ให้คำปรึกษาและทำการผ่าตัด

ขอบเขตการรักษา – โรคทางสมอง

 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ, สมองกระทบกระเทือน, เลือดคั่งในสมอง, เส้นเลือดในสมองแตก, ภาวะน้ำคั่งในสมอง
 • เนื้องอกในสมอง
 • เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral Aneurysm)
 • เส้นเลือดผิดปกติในสมอง (AVM)
 • ถุงน้ำหรือซีสต์ในสมอง
 • การผ่าตัดรักษาน้ำคั่งในสมองและในผู้สูงอายุ
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในสมอง โดยใช้เครื่องมือกำหนดพิกัดในสมอง

ขอบเขตการรักษา – โรคทางไขสันหลัง

 • อุบัติเหตุ
 • เนื้องอก
 • เส้นเลือดผิดปกติ
 • ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทที่คอ หรือหลัง
 • เนื้องอกในไขสันหลัง

ขอบเขตการให้บริการ

การบริการและการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ การตรวจ CT Scan, MRI, MRA ทีมแพทย์และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือการผ่าตัดสมองที่ทันสมัย ตลอดจนการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้โดยเร็ว

แพทย์ผู้รักษา

นพ. ภิญโญ อยู่รัตน์

วีดีโอเกี่ยวกับคลินิกศัลยกรรมประสาท