คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

คลินิกสุขภาพเพื่อลูกน้อย โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเด็ก บริการให้การตรวจวินิจฉัยดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ทั้งปัญหาภาวะวิกฤต และโรคทั่วไปในเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวัย การส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโตตามพัฒนาการ การให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้เด็กๆได้มีพัฒนาการที่ดีเต็มศักยภาพ

เพียบพร้อมด้วยการบริการ

 • ทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชทั่วไป ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • พื้นที่รอรับบริการแยกออกจากกัน เพื่อแยกส่วนเด็กที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีนออกจากผู้ป่วนรายอื่น
 • โซนเด็กเล่น และสันทนาการ เป็นพื้นที่ให้เด็กทุกวัยได้เลือกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวกจัดหาของเล่นที่ปลอดภัยในการเล่นสำหรับเด็ก
 • ห้องให้นมทารก เป็นห้องเฉพาะส่วนตัวในบรรยากาศที่เงียบสงบ สบายๆ เพื่อให้คุณแม่ และทารกได้พักผ่อนขณะให้นม
 • ห้องให้การพยาบาลสำหรับเด็ก และแผนกการเงินอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการในจุดเดียวกัน
 • แผนกผู้ป่วยใน ที่พร้อมไปด้วยห้องพักที่สะดวกสบาย และเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
 • การกำหนดให้มีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเด็กโดยเฉพาะ ใสทำหน้าที่ในการรักษาพยาบาล รวมถึงให้มีการฝึกอบรมดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่ลดความเสี่ยงต่อเด็กเป็นต้น

บริการพิเศษอื่นๆ

ทีมเจ้าหน้าที่จะคอมดูแลคุณหนูๆ ด้วยความเอาใจใส่ทั้งก่อนรักษา ระหว่างการเข้าพักรักษาและหลังการรักษา

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตั้งครรภ์
 • บริการติดตามความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด
 • บริการให้คำปรึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการคลอดแบบธรรมชาติ
 • โปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การดูแลเด็กพัฒนาการของเด็ก

แผนกอนุบาลทารกแรกเกิด

 • ให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีในทุกกรณี เจ้าหน้าที่ทุกท่านล้วนผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
 • คุณพ่อคุณแม่จึงมันใจได้ว่า ทารกน้อยจะคลอดออกมาอย่างปลอดภัย
 • ทางแผนกฯ มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งยังได้เตรียมจักษุแพทย์เพื่อคอยดูแลปัญหาต่างๆเกี่ยวกับดวงตา ซึ่งมักเกิดขึ้นกับเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Well Baby Clinic คลินิกเด็กดี
โทรศัพท์ 02-115-2111 ต่อ 3321