Banner คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง

แผนกกุมารเวช
อาคาร A ชั้น 1
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 07:00 – 20:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา 07:00 – 19:00 น.

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์
02-115-2111
ต่อ 3321, 3322
หรือ 098-269-8009
คลินิกสุขภาพเพื่อลูกน้อย โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเด็ก บริการให้การตรวจวินิจฉัยดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ทั้งปัญหาภาวะวิกฤต และโรคทั่วไปในเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวัย การส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโตตามพัฒนาการ การให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้เด็กๆได้มีพัฒนาการที่ดีเต็มศักยภาพ

คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง ห้องแผนก

ทีมแพทย์คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

พญ. พัชรินทร์ มีศักดิ์
พญ. พัชรินทร์ มีศักดิ์
สาขา กุมารเวชศาสตร์
พญ. อุษณีย์ ตั้งประดิษฐ์
พญ. อุษณีย์ ตั้งประดิษฐ์
สาขา กุมารเวชศาสตร์

การบริการของคลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

 • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็ก
 • ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม
 • ให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพเด็ก เช่น ตรวจภาวะอ้วน หัวใจ หรือตรวจเลือด
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับเด็ก
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันสุขภาพเด็ก

เพียบพร้อมด้วยการบริการ

 • ทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชทั่วไป ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • พื้นที่รองรับบริการแยกออกจากกัน เพื่อแยกส่วนเด็กที่มาพบแพทย์ และเด็กที่มารับวัคซีนออกจากผู้ป่วยรายอื่น
 • โซนเด็กเล่น และสันทนาการ เป็นพื้นที่ให้เด็กทุกวัยได้เลือกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวกจัดหาของเล่นที่ปลอดภัยในการเล่นสำหรับเด็ก
 • ห้องให้นมทารก เป็นห้องเฉพาะส่วนตัวในบรรยากาศที่เงียบสงบ สบายๆ เพื่อให้คุณแม่ และทารกได้พักผ่อนขณะให้นม
 • ห้องให้การพยาบาลสำหรับเด็ก และแผนกการเงินอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการในจุดเดียวกัน
 • แผนกผู้ป่วยใน ที่พร้อมไปด้วยห้องพักที่สะดวกสบาย และเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
 • การกำหนดให้มีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเด็กโดยเฉพาะ ใสทำหน้าที่ในการรักษาพยาบาล รวมถึงให้มีการฝึกอบรมดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่ลดความเสี่ยงต่อเด็กเป็นต้น
คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง โถงต้อนรับ
คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง เตียงผู้ป่วย

บริการพิเศษอื่นๆ

ทางคลินิกมีทีมเจ้าหน้าที่จะคอยดูแลคุณหนูๆ ด้วยความเอาใจใส่ทั้งก่อนรักษา ระหว่างการเข้าพักรักษา และหลังการรักษา เช่น

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตั้งครรภ์
 • บริการติดตามความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด
 • บริการให้คำปรึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการคลอดแบบธรรมชาติ
 • โปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การดูแลเด็กพัฒนาการของเด็ก

แผนกอนุบาลทารกแรกเกิด

 • ให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีในทุกกรณี เจ้าหน้าที่ทุกท่านล้วนผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
 • คุณพ่อคุณแม่จึงมันใจได้ว่า ทารกน้อยจะคลอดออกมาอย่างปลอดภัย
 • ทางแผนกฯ มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งยังได้เตรียมจักษุแพทย์เพื่อคอยดูแลปัญหาต่างๆเกี่ยวกับดวงตา ซึ่งมักเกิดขึ้นกับเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด

บทความคลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

คำแนะนำคลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง