Banner ศูนย์ทันตกรรม 2

ศูนย์ทันตกรรม

ที่ตั้ง

ศูนย์ทันตกรรม
อาคาร B ชั้น 2
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 09:00 – 17:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา 09:00 – 16:00 น.

เบอร์ติดต่อ

นัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่
02-115-2111 ต่อ 2221
หรือ 085-900-9886
Line ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรม ประกอบด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ โดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยของผู้รับบริการและทันตบุคลากรเป็นสำคัญ ให้การป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมสำหรับครอบครัวด้วยคุณภาพ และมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ทันตกรรมให้บริการรักษาเกี่ยวกับฟัน เช่น ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สีโลหะ อุดฟันปิดช่องห่าง จัดฟัน รักษารากฟัน โรคปริทันต์ ขจัดคราบชากาแฟ เคลือบฟลูออไรด์ ครอบฟัน วีเนียร์ (Veneer) และบริการฟันปลอม

ศูนย์ทันตกรรม 23-1

ทีมแพทย์ศูนย์ทันตกรรม


การบริการของศูนย์ทันตกรรม

การให้บริการด้านสุขภาพช่องปาก ศูนย์ทันตกรรม

 • วินิจฉัยเพื่อตรวจวิเคราะห์ และป้องกันโรคโดยทันตแพทย์
  • ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในช่องปาก ด้วยเครื่อง X-ray ภายในช่องปากระบบ Digital
  • ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray แบบ Panoramic เพื่อพิจารณาหาสาเหตุของโรค ความสัมพันธ์ของขากรรไกร รวมถึงสภาพกระดูกขากรรไกรและฟันก่อนการจัดฟัน
 • รักษาโรคช่องปาก
  • ให้บริการขูดหินปูน รักษารากฟัน ทำความสะอาดช่องปาก
  • ให้บริการถอนฟันน้ำนม ฟันแท้
  • ให้บริการผ่าฟันคุด
  • ให้บริการอุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน หรือ แบบโลหะผสม (Amalgam)
  • ให้บริการด้านการจัดฟัน
  • รักษาภาวะการสูญเสียฟันธรรมชาติ ด้วยการใส่ฟันปลอม หรือการใส่รากฟันเทียม

5 มาตรการก่อนเข้ารับบริการ ก่อนทำทันตกรรม ผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับคำแนะนำ และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยคือ

 1. กดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับบริการ
 2. รับการตรวจคัดกรอง ประวัติการเดินทาง พื้นที่เสี่ยง
 3. ตรวจวัดอุณหภูมิ (ซ้ำอีกครั้ง จากการเข้าตัวโรงพยาบาล)
 4. ใส่ Mask ตลอดเวลา ขณะรอการรักษา
 5. อมน้ำยาบ้วนปาก เพื่อฆ่าเชื้อก่อนการรักษา

บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และปัญหาภายในช่องปาก ด้วยเครื่องมือทันสมัยมีระบบป้องกันการติดเชื้อ

มาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพฟันรับ New Normal สู่ New Dental

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรมแล้ววันนี้ พร้อมเพิ่มมาตรฐานเพื่อ คัดกรองและป้องกันเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ และติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยดังนี้

จัดตั้งระบบความปลอดภัยเพื่อป้องการติดเชื้อ

จัดการละอองฝอยระหว่างการรักษา

1. มีการจัดการละอองฝอยระหว่างการรักษา

 • ติดตั้ง เครื่องดูดละอองฝอย (external aerosol suction machines) มาติดตั้งในแต่ละห้องฟัน เพื่อใช้จัดการละอองฝอยไม่ให้ฟุ้งกระจาย และนำไปผ่านการกรองด้วยฟิลเตอร์ และฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ภายในตัวเครื่อง
 • ใช้เครื่องดูดละอองฝอย แบบ Intra-oval high power suction เพื่อดูดละอองฝอยของหัวกรอฟัน ขณะทำฟัน

ติดตั้งเครื่องถ่ายเทอากาศผ่านห้อง

2. ติดตั้งเครื่องถ่ายเทอากาศผ่านห้อง

ติดตั้งเครื่องถ่ายเทอากาศ ผ่านห้องไม่น้อยกว่า 12ACH=Air Change per Hour คือจำนวนรอบของการไหลเวียนอากาศผ่านเครื่องฟอกอากาศครบทั้งปริมาตรของห้องที่แนะนำ(ที่ความสูงมาตรฐาน 2.4 เมตร) ต่อหนึ่งชั่วโมง 5 ACH = อากาศจะถูกกรองได้ทั่วทั้งห้องตามขนาดพื้นที่แนะนำภายใน 12 นาที หรือทำความสะอาด 5 รอบต่อ 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ขอการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศในสถานพยาบาล

 • ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคารสถานพยาบาลให้พอเหมาะแก่ภาวะร่างกายของผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งญาติ ผู้ป่วย
 • มีการควบคุมกลิ่น
 • มีการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศ
 • สามารถปกป้องผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน จากการติดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางอากาศได้ในระดับหนึ่ง
 • ลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยที่มีโรคที่แพร่กระจายทางอากาศไปสู่ผู้ป่วยอื่น

สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

3. สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตกรรม สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ช่วยป้องกันและลดการติดเชื้อทุกราย

ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

4. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด บริเวณ พื้นผิว เก้าอี้ทำฟัน โคมไฟปรับระดับ เตียงทำฟัน อ่างบ้วนปาก โดยใช้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อทั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา

บริการต่างๆ ของศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป (ศัลยกรรม)

 • ถอนฟัน
 • ถอนฟัน ผ่ารากฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ผ่าตัดแต่งกระดูก
 • ผ่าตัดแต่งเหงือก

ทันตกรรมบูรณะช่องปาก

 • อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ (อมัลกัม)
 • อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • รักษารากฟัน ฟันหน้า
 • รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย
 • รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่

ปริทันตวิทยา

 • ขูดหินปูนทั้งปาก (ขูดหินน้ำลาย)
 • ขจัดคราบ ชา กาแฟ บุหรี่
 • รักษาโรคปริทันต์
 • เกลารากฟัน

ทันตกรรมตกแต่ง

 • วีเนียร์ (Veneer) เคลือบผิวหน้าฟัน
 • อุดฟันปิดช่องห่างฟัน
 • ฟอกสีฟันทั้งปาก
 • ฟอกสีฟัน (โดยที่รักษารากฟันแล้ว)

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ฟันปลอมชนิดถอดได้
 • ฟันปลอมทั้งปาก
 • ฟันปลอมบางส่วนแบบถอดได้ ฐานพลาสติก
 • ฟันปลอมบางส่วนแบบถอดได้ ฐานโลหะ
 • ทำเดือยฟัน
 • ครอบฟัน
 • ทำสะพานฟันปลอมแบบติดแน่น

ทันตกรรมจัดฟัน

 • จัดฟัน
 • ติดเครื่องมือจัดฟัน
 • เปลี่ยนยางจัดฟัน

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • อุดฟันน้ำนม
 • ถอนฟันน้ำนม
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • รักษารากฟันน้ำนม
ศูนย์ทันตกรรม 23-2
ศูนย์ทันตกรรม 23-3