ศูนย์ทันตกรรม มาตรฐานใหม่

พร้อมให้บริการแล้ว!! กับศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

สามารถติดต่อนัดเข้ารับริการได้ที่ 085-900-9886

มาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพฟันรับ New Normal สู่ New Dental

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรมแล้ววันนี้ พร้อมเพิ่มมาตรฐานเพื่อ คัดกรองและป้องกันเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ และติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยดังนี้

การจัดฟัน ช่วยแก้ไขโครงสร้างของใบหน้า ให้สวยงามขึ้น

5 มาตรการก่อนเข้ารับบริการ ก่อนทำทันตกรรม ผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับคำแนะนำ และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยคือ

 1. กดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับบริการ
 2. รับการตรวจคัดกรอง ประวัติการเดินทาง พื้นที่เสี่ยง
 3. ตรวจวัดอุณหภูมิ (ซ้ำอีกครั้ง จากการเข้าตัวโรงพยาบาล)
 4. ใส่ Mask ตลอดเวลา ขณะรอการรักษา
 5. อมน้ำยาบ้วนปาก เพื่อฆ่าเชื้อก่อนการรักษา

จัดตั้งระบบความปลอดภัยเพื่อป้องการติดเชื้อ

1. มีการจัดการละอองฝอยระหว่างการรักษา

 • ติดตั้ง เครื่องดูดละอองฝอย (external aerosol suction machines) มาติดตั้งในแต่ละห้องฟัน เพื่อใช้จัดการละอองฝอยไม่ให้ฟุ้งกระจาย และนำไปผ่านการกรองด้วยฟิลเตอร์ และฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ภายในตัวเครื่อง
 • ใช้เครื่องดูดละอองฝอย แบบ Intra-oval high power suction เพื่อดูดละอองฝอยของหัวกรอฟัน ขณะทำฟัน
6307-new-normal-dental-2
2. ติดตั้งเครื่องถ่ายเทอากาศผ่านห้องไม่น้อยกว่า 12ACH=Air Change per Hour คือจำนวนรอบของการไหลเวียนอากาศผ่านเครื่องฟอกอากาศครบทั้งปริมาตรของห้องที่แนะนำ(ที่ความสูงมาตรฐาน 2.4 เมตร) ต่อหนึ่งชั่วโมง 5 ACH = อากาศจะถูกกรองได้ทั่วทั้งห้องตามขนาดพื้นที่แนะนำภายใน 12 นาที หรือทำความสะอาด 5 รอบต่อ 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ขอการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศในสถานพยาบาล

 • ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคารสถานพยาบาลให้พอเหมาะแก่ภาวะร่างกายของผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งญาติ ผู้ป่วย
 • มีการควบคุมกลิ่น
 • มีการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศ
 • สามารถปกป้องผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน จากการติดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางอากาศได้ในระดับหนึ่ง
 • ลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยที่มีโรคที่แพร่กระจายทางอากาศไปสู่ผู้ป่วยอื่น
6307-new-normal-dental-3
3. ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตกรรม สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ช่วยป้องกันและลดการติดเชื้อทุกราย
6307-new-normal-dental-4
4. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด บริเวณ พื้นผิว เก้าอี้ทำฟัน โคมไฟปรับระดับ เตียงทำฟัน อ่างบ้วนปาก โดยใช้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อทั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา
6307-new-normal-dental-5

บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และปัญหาภายในช่องปาก ด้วยเครื่องมือทันสมัยมีระบบป้องกันการติดเชื้อ

ศูนย์ทันตกรรม

ประกอบด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ โดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยของผู้รับบริการและทันตบุคลากรเป็นสำคัญ ให้การป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมสำหรับครอบครัวด้วยคุณภาพ และมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6307-new-normal-dental-6

การให้บริการด้านสุขภาพช่องปาก

 1. วินิจฉัยเพื่อตรวจวิเคราะห์ และป้องกันโรคโดยทันตแพทย์
  • ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในช่องปาก ด้วยเครื่อง X-ray ภายในช่องปากระบบ Digital
  • ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray แบบ Panoramic เพื่อพิจารณาหาสาเหตุของโรค ความสัมพันธ์ของขากรรไกร รวมถึงสภาพกระดูกขากรรไกรและฟันก่อนการจัดฟัน
 2. รักษาโรคช่องปาก
  • ให้บริการขูดหินปูน รักษารากฟัน ทำความสะอาดช่องปาก
  • ให้บริการถอนฟันน้ำนม ฟันแท้
  • ให้บริการผ่าฟันคุด
  • ให้บริการอุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน หรือ แบบโลหะผสม (Amalgam)
  • ให้บริการด้านการจัดฟัน
  • รักษาภาวะการสูญเสียฟันธรรมชาติ ด้วยการใส่ฟันปลอม หรือการใส่รากฟันเทียม

บริการต่างๆ ของศูนย์ทันตกรรม มาตรฐานใหม่

ทันตกรรมทั่วไป (ศัลยกรรม)

 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ผ่าตัดแต่งกระดูก
 • ผ่าตัดแต่งเหงือก

ทันตกรรมบูรณะช่องปาก

 • อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ (อมัลกั่ม)
 • อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ฟันหน้า
 • ฟันกรามน้อย
 • ฟันกราม

ปริทันตวิทยา

 • ขูดหินน้ำลายทั้งปาก
 • เกลารากฟัน

ทันตกรรมตกแต่ง

 • ปิดช่องห่างฟัน
 • ฟอกสีฟันทั้งปาก
 • ฟอกสีฟัน (ฟันที่รักษารากแล้ว)

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก
 • ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ
 • สะพานฟันถอดได้
 • ฟันปลอมทั้งปาก
 • เดือยฟัน
 • ครอบฟัน
 • สะพานติดแน่น

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • อุดฟันน้ำนม
 • ถอนฟันน้ำนม
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • รักษารากฟันน้ำนม

สอบถามได้ที่ศูนย์ทันตกรรม โทร. 085-900-9886 หรือ 02-115-2111 ต่อ 2221