คลินิกตา

คลินิกตาโรงพยาบาลจุฬารัตน์

มีทีมงานจักษุแพทย์มากประสบการณ์เพื่อรองรับ การรักษา ตรวจวัดสายตา ผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ และเลเซอร์ทางตาเพื่อการรักษา รวมถึงการตรวจสิ่งแปลกปลอมในดวงตา คลินิกตาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน ท่านจึงสามารถวางใจในคณะแพทย์ผู้ให้บริการเฉพาะทางด้านจักษุและบุคลากรผู้ชำนาญการโดยตรง