คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ

ที่ตั้ง

คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ
อาคาร C ชั้น 1
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เวลาทำการ

วันจันทร์ – อาทิตย์
เวลา 09:00 – 16:00 น.
 

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์
02-115-2111 ต่อ 1200, 1201
หรือ 081-311-7076
บริการทางด้านการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา โรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของหลอดอาหาร กระเพาะลำไส้เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคตับอักเสบ เป็นต้น โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถวินิจฉัยอาการของโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ มุ่งมั่นให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาโดยตรงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลให้ข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนตรวจทางระบบทางเดิน อาหาร มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้คำปรึกษาภายหลังการตรวจรักษา เพื่อป้องกันมิให้มีอาการเกิดขึ้นอีก เนื่องจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมักมีอาการเกิดขึ้นได้อีกหากปฏิบัติ ตัวไม่ถูกต้อง

กระเพาะอาหาร

ทีมแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ


การบริการของคลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ


โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยง โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวนด์ และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย

 • ตรวจลำไส้ใหญ่โดยส่องกล้อง
 • ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจการบีบตัวของทางเดินอาหาร
 • ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
 • ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)
 • หูรูดของปลายท่อน้ำดี
 • ตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน

ไปที่ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร คืออะไร?

ในทางการแพทย์ เมื่อกล่าวถึงระบบทางเดินอาหารครอบคลุมถึง อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร ระบบการดูดซึมจนถึงระบบขับถ่าย ดังนั้น อวัยวะที่เกี่ยวข้องจึงประกอบไปด้วยหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับ ถุงน้ำดีและทวารหนัก

สังคมไทยปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้น ทำให้ต่างต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเพื่อการแข่งขันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้มีปัญหาในการบริโภคหลายด้าน อาทิ การทานอาหารไม่ตรงเวลา ทานอาหารไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ทานอาหารไม่สะอาด เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดปัญหาในระบบย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เมื่อสะสมเป็นเวลานานเข้าจะเกิดอาการต่างๆ เริ่มจากน้อยไปหามากและพัฒนาไปเป็นโรคร้ายแรงได้ในที่สุด

ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่
ผ่าตัดส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

อาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร

 • ปวดท้อง เป็นอาการที่เกิดได้บ่อยที่สุด แต่อาจมีสาเหตุได้หลากหลาย เช่น เกิดจากอาหารเป็นพิษ เกิดจากกระเพาะอาหารอักเสบ หรือมีสาเหตุจากอวัยวะอื่นแล้วส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง เช่น ไส้ติ่ง นิ่วในไต เป็นต้น
 • อาเจียน เป็นอีกอาการที่หลายคน รู้จักดี มักเกิดในผู้ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบ ส่วนสาเหตุจากอวัยวะอื่นก็เป็นได้ เช่น สาเหตุจากอาการทางสมอง สาเหตุจากอารมณ์และจิตใจ
 • ท้องเดินเรื้อรังและท้องเดินเฉียบพลัน สาเหตุส่วนใหญ่จะพบที่ลำไส้ใหญ่รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือแพ้อาหารบางชนิด
 • ท้องผูกและท้องผูกเรื้อรัง เป็นอาการที่คนไทยเป็นกันมากอาการหนึ่ง มีสาเหตุได้มากมายเช่นกัน และมีทั้งอาการที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงได้ ซึ่งควรได้ทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นตามมาภายหลังหากปล่อยไว้เนิ่นนาน เช่น ริดสีดวงทวาร หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • อาการที่เกิดจากตับ เช่น ตัวเหลืองตาเหลืองจากโรคดีซ่าน ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง หรือจะมีอาการอ่อนเพลียง่าย ไม่ค่อยมีแรง หรือมีไข้บ่อยๆ

การบริการตรวจวินิจฉัยและรักษา

ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร บริการด้านหัตถการ การตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้อง และการบริการฉีดวัคซีนสำหรับป้องกันโรคต่างๆ ในระบบทางเดินอาหารและตับ

ปัจจุบันการส่องกล้องขนาดเล็กสามารถตรวจความผิดปกติ ได้ทั้งในหลอดเลือดอาหาร ในกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ รวมทั้งสามารถตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างแม่นยำ อันจะนำไปสู่การรักษาที่ต้นเหตุได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้วิธีการอื่นๆได้อีก เช่น การใส่สายให้อาหารทางกระเพาะผ่านผิวหนังหน้าท้อง การฉีดและการรัดหลอดเลือดดำขอดของหลอดเลือดอาหารเพื่อวินิจฉัย การห้ามเลือดทางกล้องส่องทางเดินอาหารหากพบว่ามีเลือดออกภายใน รวมถึงการตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ การตรวจด้วยการฉีดสี และการรักษาด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว และสามารถกลับบ้านได้เร็ว