ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

1. บริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscopy)

การส่องกล้องตรวจดูลักษณะของทางเดินอาหาร ตั้งแต่ หลอดอาหาร (Esophagus) จนถึง ลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) โดยใช้กล้องชนิดอ่อน (Flexible Endoscope) ซึ่งบริเวณส่วนปลายกล้องมีไฟส่อง และภาพที่เห็นจะมาจากปลายสุดของกล้อง จึงสามารถรักษาและตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาได้อีกด้วย

2. บริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy)

การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง คือ การตรวจด้วยกล้องที่สามารถทำการตรวจตั้งแต่ ปากทวารหนัก ลำไส้ใหญ่ทั้งหมด และอาจรวมถึง ลำไส้เล็กส่วนปลาย ด้วย ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคของลำไส้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถหาสาเหตุของเลือดออก ติ่งเนื้อ ก้อนเนื้อ และมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้ อีกทั้งยังสามารถตัดชิ้นเนื้อ ออกมาเพื่อทำการตรวจได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการรักษาภาวะเลือดออกและติ่งเนื้อในบางกรณีได้

3. บริการ ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography

การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน โดยสอดกล้องเข้า ทางปากเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นและฉีดสีผ่านเข้าท่อน้ำดี หรือท่อตับอ่อน เพื่อตรวจหาพยาธิสภาพ และสามารถให้การรักษาได้ในขณะเดียวกัน เช่น การใส่ท่อระบายน้ำดีในกรณีท่อน้ำดีตัน หรือการเกี่ยวนิ่วในท่อน้ำดีออก

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 1
ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2

โรคของระบบทางเดินอาหารและตับ

สำหรับโรคของระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ กลุ่มอาการและโรคที่พบบ่อย อาทิโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคมะเร็งลำไส้ และทวารหนักโรคมะเร็งตับและโรคอื่นๆ ได้แก่

 • ปวดท้องเรื้อรัง เป็นๆหายๆ
 • กระเพาะอาหารอักเสบ
 • แผลในกระเพาะอาหาร หรือ ลำไส้เล็ก เช่น ปวดท้อง หรือ ซีดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • อาการแสบยอดอก (Heartburn) จุกแน่นลิ้นปี่ จุกคอ กลืนไม่ลง
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease: GERD)
 • มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
 • ลำไส้อักเสบเรื้อรัง เช่น จากการติดเชื้อ หรือ อักเสบเองจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย (IBD)
 • ท้องผูกเรื้อรัง อุจจาระลำเล็กลง มีเลือดปน
 • ท้องเสียเรื้อรัง ถ่ายบ่อยหลังทาน
 • โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable bowel syndrome: IBS)
 • ติ่งเนื้อ หรือ กระเปาะ ในลำไส้ใหญ่
 • มีเลือดออกในทางเดินอาหาร เช่น อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด
 • ตับแข็ง มะเร็งตับ
 • โรคที่มีการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดี เช่น นิ่ว หรือ มะเร็งท่อน้ำดี

กลับไปที่ คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ

ติดต่อสอบถามได้ที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-115-2111

วีดีโอเกี่ยวกับศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร