คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ที่ตั้ง

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
อาคาร C ชั้น 1
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เวลาทำการ

วันจันทร์ – อาทิตย์
เวลา 09:00 – 16:00 น.
 

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์
02-115-2111 ต่อ 1200, 1201
หรือ 081-311-7076
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ บริการตรวจประเมินเบื้องต้นถึงความเสี่ยงของโรคหัวใจ รวมทั้งตรวจร่างกายเพื่อวิเคราะห์ และวางแนวทางการรักษาได้ถูกต้อง ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ และมีแพทย์เฉพาะทาง พร้อมที่จะให้บริการท่าน ในการตรวจและรักษาอาการ เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก โรคของหัวใจทั่วไป เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ฯลฯ ความดันโลหิตผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ทีมแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ


การบริการของคลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย Exercise Stress Test (EST) เป็นการตรวจเพื่อดูการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจก่อนและหลังออกกำลังกาย เป็นการประเมินภาวะตีบชองหลอดเลือดหัวใจ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiographic (ECHO) เป็นการตรวจผ่านอัลตร้าซาวนด์ผนังหน้าอก เพื่อดูขนาดของหัวใจ การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ การทำงานของลิ้นหัวใจ และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอก
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) เป็นการตรวจหาสาเหตุโรคหัวใจเบื้องต้น เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว, หัวใจเจ้นผิดปกติ เป็นต้น
  • หัวใจตีบ (Coronary Artery Disease : CAD) โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ ที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ เป็นโรคหัวใจที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลัง และในบางรายมีอาการเฉียบพลัน เกิดหัวใจวายได้
  • หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmias) หัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคหัวใจที่พบได้บ่อย ส่วนมากพบในผู้ใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการหัวใจเต้นแรง ใจสั่น หรือเต้นสะดุด บางครั้งมีอาการเหมือนหัวใจหยุดเดินไป 1-2 จังหวะ ในรายที่เป็นรุนแรงอาจมีอาการเป็นลมหมดสติและเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้
  • โรคลิ้นหัวใจรั่ว (Valvular Heart Disease) เป็นอีกโรคหนึ่งที่ถือเป็นภัยเงียบสำหรับคนไทย เพราะโรคนี้เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรก แต่จะเริ่มแสดงอาการเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ตั้งแต่เนิน ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือรบกวนชีวิตประจำวันของคนๆนั้น เพราะเวลาจะทำอะไรก็จะรู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น