บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยบริการด้านสุขภาพถึงบ้านคุณ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาต่อเนื่อง หรือการป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ง่าย สะดวก ไม่ต้องเดินทางหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้คุณวางใจได้ทั้งครอบครัว …

โฮมเฮลท์แคร์ ส่งหมอถึงบ้าน จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

800-01
#STAY@HOME #STAYCARE #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
หมดปัญหาช่วงเว้นระยะห่างทางสังคม ความเสี่ยงโอกาสติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ

กับ บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน โดยทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

“CH9AIRPORT HOME HEALTHCARE SERVICE”

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเดิมและใหม่ ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ได้รับบริการด้านสุขภาพ อย่างปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ผ่านทางเดินทางพบปะผู้คน เสี่ยงโอกาสติดเชื้อ

ในภาวะเฝ้าระวัง และรณรงค์เว้นระยะห่างทางสังคม #SocialDistancing

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต พร้อมให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านใน 7 กลุ่มบริการดังนี้

 • ตรวจอาการ / สั่งยา / เจาะเลือดโดยแพทย์ (สำหรับโรคทั่วไป)
 • สำหรับผู้ป่วยเดิมที่มีนัดตรวจติดตามอาการ สามารถใช้บริการให้แพทย์ไปตรวจเยี่ยมที่บ้านได้
 • วิดีโอคอล ปรึกษาแพทย์ (สำหรับโรคทั่วไป)
 • Vaccination บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ดูแลรักษาโดยแพทย์
 • บริการให้ยาและสารน้ำตามคำสั่งแพทย์
 • บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ สายยางให้อาหาร
 • บริการทำแผล และหัตถการต่าง ๆ โดยศัลยแพทย์

สอบถามเพื่อประเมินการก่อนให้บริการ โทร. 085-909-5660

โฮมเฮลท์แคร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้การรักษาและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับการดูแลการเจ็บป่วยและการบริการที่สมบูรณ์แบบเหมือนการรักษาที่โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทางทีมแพทย์และพยาบาลสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับผู้ป่วยและญาติ พร้อมแนะนำและให้ความรู้ แนวทางปฎิบัติ วิธีในการอยู่ร่วมกันที่บ้าน และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะยาว
 2. การประเมินสภาพความเจ็บป่วยและโรคที่ผู้ป่วยเผชิญ เพื่อลดอาการเจ็บป่วย ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และรักษาผู้ป่วยให้มีอาการที่ดีขึ้น
 3. สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยและสามารถให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพที่บ้านได้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่บ้าน ด้วยการปรึกษาหรือสอบถามทางโทรศัพท์

โฮมเฮลท์แคร์จำเป็นอย่างไร?

ทางโรงพยาบาลคำนึงถึงความสำคัญของครอบครัวและญาติมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรักความอบอุ่นและกำลังใจ ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจพร้อมฟื้นฟูสุขภาพและช่วยให้ผู้ป่วยบรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อเมื่อผู้สูงอายุเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล เพราะโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก อาจปรากฎในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือออกจากโรงพยาบาลแล้ว เพราะฉะนั้นการรักษาตัวที่บ้านสามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ดีกว่าการมาที่โรงพยาบาล
ดังนั้นโฮมเฮลท์แคร์จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริการ

ให้บริการโดยแพทย์พยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพ และทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงาน มีบริการได้แก่

 • การตรวจรักษาโดยแพทย์
 • การฉีดยาตามคำสั่งแพทย์
 • การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ
 • การเปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยาง
 • การเจาะเลือดส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
 • การทำแผล
 • การทำกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

ตรวจประเมินร่างกายโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัด

 • โปรแกรมฝึกทำกิจวัตรประจำวัน เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ รับประทานอาหาร
 • โปรแกรมฝึกการเคลื่นไหว ฝึกยืน ฝึกเดิน
 • โปรแกรมฝึกการทรงตัว
 • โปรแกรมเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ
 • โปรแกรมลดปวด
 • โปรแกรมบำบัดข้อยึดติด
 • โปรแกรมเคาะปอดเพื่อลดเสมหะในปอด

บริการอื่นๆ

1. การรับดูแลผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล มีบริการดังนี้

– แพทย์เยี่ยมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
– ดูแลอาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร (ป้อนหรือให้อาหารทางสายยาง ตามอาการผู้ป่วย) ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น โดยทีมผู้ดูแลชำนาญการ

 • ค่าบริการรวม ค่าแพทย์ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล (ไม่รวมค่ารักษาภาวะแทรกซ้อน)
 • มีแพคเกจราคาตามความต้องการของผู้ป่วย รายวัน/เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับศูนย์ฯ)
 • แผนการรักษา ตามที่ผู้รับบริการตกลงกับทางโรงพยาบาล

2. บริการเคลื่อนย้าย รับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถฉุกเฉิน Ambulance

ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือตรวจตามแพทย์นัด ไปที่โรงพยาบาลต่างๆ มีที่ดูแล อย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยยามฉุกเฉิน ตลอดในขณะเดินทาง และญาติสามารถเดินทางไปพร้อมกับทางโรงพยาบาลได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะประเมินอาการและความเหมาะสมของผู้ป่วย ในการเลือกจำนวน เจ้าหน้าที่ และจะแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทางซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนทีมงาน ระยะทาง และระยะเวลาในการใช้รถ

3. บริการขายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเพื่อนำไปใช้ที่บ้าน

ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ทำแผล แผ่นรองซับผู้ป่วย สายดูดเสมหะ สายสวนปัสสาวะ สายยางให้อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารปั่น ถุงมือปราศจากเชื้อ เครื่องวัดความดันโลหิต มีบริการนำส่งถึงบ้านหรือทางไปรษณีส่ง EMS

4. การบริการเฝ้าไข้โดยพยาบาลวิชาชีพ หรือ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีประสบการณ์

ทีมบุคลากร – ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานผู้ดูแลผู้ป่วย

เวลาทำการ – ทุกวัน ตลอด 24 ชม. สามารถโทรนัดหมายและสอบถามได้

สถานที่ตั้ง – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 90/5 หมู่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540