คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

ที่ตั้ง

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
อาคาร C ชั้น 1
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เวลาทำการ

วันจันทร์ – อาทิตย์
เวลา 09:00 – 16:00 น.
 

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์
02-115-2111 ต่อ 1200, 1201
หรือ 081-311-7076
คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ ให้บริการตรวจและรักษาโรคไข้ และโรคติดเชื้อทุกชนิด (Infectious Disease Clinic)

ให้คำปรึกษาในการรักษา โรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ทั้งที่เป็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะ (ซึ่งบางท่านใช้คำรวมว่า ยาแก้อักเสบ) อย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรค จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวางยุทธศาสตร์เพื่อขจัดการติดเชื้อให้หมดไป

วัคซีนโรคติดเชื้อ

แพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ


การบริการของคลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

  • โรคติดเชื้อทั่วๆไป
  • โรคติดเชื้อ HIV
  • โรคติดเชื้อตามฤดูกาล
  • การให้วัคซีนต่างๆ รวมถึงการวินิจฉัยและจัดการโรคจากการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆ