คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

ให้บริการตรวจและรักษาโรคไข้ และโรคติดเชื้อทุกชนิด (Infectious Disease Clinic)

ให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ทั้งที่เป็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะ (ซึ่งบางท่านใช้คำรวมว่า “ยาแก้อักเสบ”) อย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรค จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวางยุทธศาสตร์เพื่อขจัดการติดเชื้อให้หมดไป

การบริการ

  • โรคติดเชื้อทั่วๆไป
  • โรคติดเชื้อ HIV
  • โรคติดเชื้อตามฤดูกาล
  • การให้วัคซีนต่างๆ รวมถึงการวินิจฉัยและจัดการโรคจากการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆ

ทีมแพทย์

พญ. กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวาณิชย์เจริญ
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.