ผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้อง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เราพร้อมให้บริการแก้ไขโรคในช่องท้อง ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับโรคต่างๆในช่องท้อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด

การผ่าตัดผ่านกล้อง หรือการผ่าตัดแผลเล็ก

เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่เปิดแผลขนาดเล็กเพื่อสอดเครื่องมือและกล้องเข้าไปผ่าตัดในตำแหน่งที่ต้องเปิดแผลขนาดใหญ่ ทำให้ลดปัญหา หรือภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาหลังการผ่าตัด โดยแพทย์ที่ผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้องของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตของเรา ได้รับการฝึกอบรม ฝึกฝน และมีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญและชำนาญ ซึ่งนั่นจะหมายถึงผลลัพธ์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับผู้มาใช้บริการ

ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เราสามารถตรวจเช็คคัดกรอง ค้นหาโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่องกล้อง ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็ง หากพบโรคก็สามารถแก้ไขไปพร้อมๆ ได้เลยทันทีด้วยการ “ผ่าตัดผ่านกล้อง” โดยวิธีการเหล่านี้หลังการผ่าตัดผ่านให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากกระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง หลังการผ่าตัดผ่านกล้อง อาการเจ็บแผลจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง เพราะขนาดของแผลเล็กกว่ามาก การฟื้นตัวจึงเร็วกว่า จำนวนวันที่พักฟื้นในโรงพยาบาลลดลง การลาหรือหยุดงานน้อยลงสามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น โดยการผ่าตัดแนวใหม่ที่ทำให้ผู้ป่วยมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวอย่างโรคในช่องท้องที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง

การผ่าตัดไส้ติ่ง
การผ่าตัดไส้เลื่อน